Trezirea Inimii Iluminate – cheia decriptării oricărui tip de cunoaștere

A trăi în inimă nu este o simplă metaforă, iar Trezirea Inimii Iluminate este o cale prin care poți cu adevărat acest lucru.

0

Trezirea inimii, activarea inimii sau deschiderea inimii sunt expresii diferite ale aceleiași realități. Aruncând o privire atentă către toate practicile de dezvoltare personală ce vizează ascensiunea și viața conștientă, constantăm, și nu fără surprindere, că trezirea inimii este cheia principală a decriptării oricarui tip de cunoaștere.

Prin intermediul portalului inimii, se pot accesa noi dimensiuni ale înțelegerii universului, scopului și sensului vieții pe Pământ. De aceea, oricât de multe școli ezoterice s-au dezvoltat de-a lungul timpului, litera Alfa a registrului cunoașterii este ocupată indiscutabil de deschiderea inimii. Numai înțelegând și activând geometriile arhetipale ale corpului de lumină uman, începând cu câmpurile inimii, putem recunoaște firul rosu ce străbate orice sistem spiritual autentic.

Drunvalo Melchizedek, Școala Reamintirii  și trezirea inimii

Prin munca de peste 30 de ani a lui Drunvalo Melchizedek, fondatorul „Școlii Reamintirii” (School of Remembering), ne-au fost aduse la lumină procedee practice, adunate din înțelepciunea popoarelor indigene, pentru a realiza reconectarea inimii cu creierul și pentru a ieși din natura duală, conflictuală, a realității abordate fără discernământ.

Putem să ne bucurăm acum de o inițiere care, cu secole și milenii în urmă, era rezervată doar unui grup restrâns de aleși. În ritmul actual de evoluție a energiilor planetare, procesul de ridicare a nivelului conștiinței umane cunoaște un avânt fără precedent. În consecință, noile căi de trezire sunt ireversibile și profund transformaționale.

Iubirea și Spațiul Sacru al Inimii

Cunoașterea despre Spațiul Sacru al Inimii și despre Micul Spațiu se regăsește în cele mai vechi tradiții ale lumii. Neglijată datorită materialismului și progresului tehnologic ce guvernează civilizația contemporană, a sosit timpul ca această cunoaștere să revină la lumină după milenii de adormire. Crizele sociale, economice și de mediu nu se mai pot soluționa apelând la vechile paradigme, ce au condus omenirea unde se află ea astăzi. Așadar, astăzi suntem obligați să luăm în considerare puterea iubirii și a energiei creatoare cu care sunt înzestrate inimile noastre. Așa cum frumos spunea, Drunvalo Melchizedek:

Ați avut întotdeauna acest loc în interiorul inimii voastre și el încă se găsește acolo, acum. Acest spațiu a existat chiar dinaintea creației și va exista și după ce ultima stea își va trimite lumina strălucitoare în univers. În timpul nopții, atunci când pătrundeți în vis, vă părăsiți mintea și intrați în Spațiul Sacru din interiorul inimii. Vă aduceți aminte – sau vă reamintiți doar visul?

Trezirea inimii 

În general, străduințele umane se concentrează pe influențarea laturii exterioare a realității, uitând de energiile subtile în jurul cărora aceasta se structurează și care dețin cu adevărat “monopolul creației”. Trezirea inimii (deschiderea inimii) este o cale practică de recunoaștere a drumului afară din Labirint. Ne străduim “să cioplim” lumea înconjurătoare pentru a atrage fericirea, echilibrul și armonia. Realitatea este însă, că acestea se vor nărui și ne vor aduce mereu în experiențe repetitive, extenuante, dacă nu vor fi guvernate de inteligența inimii.

Merkaba (corpul de lumina) și ADN-ul uman

Drunvalo Melchizedek

Cunoașterea corpului de lumină uman (Merkaba) este mai mult decât o opțiune, este o reponsabilitate. În noile energii planetare la care, fie că ne dăm seama ori nu, suntem co-creatori, folosirea conștientă și corectă a structurilor noastre subtile este acum un imperativ. Numai așa vom putea să ne adaptăm schimbărilor care pregătesc un nou salt al nivelului de conștiință.

Ne aflăm deja în mijlocul acestui proces în care, la scara planetară se produce o diviziune a speciei, iar ADN-ul uman trece prin profunde transformări și schimbări de direcție. Doar noi, cu liberul nostru arbitru putem decide pe care ramură a acestui “divorț mistic” dorim să ne implicăm. Pe cea care conduce la extincție? Sau pe cea rezervată evoluției și creșterii?

În pofida aparențelor și a naturii înșelătoare a realității văzute prin filtrul fricii, când pare că totul este fără speranță și scăpat de sub control, acest proces subtil de decantare a frecvențelor se petrece chiar sub ochii noștri, în familiile noastre, în corpul și-n ADN-ul nostru.

Lectură recomandată: Cheile Genelor - conduita interioară care ancorează 
frecvențe superioare la nivelul corpului fizic și and ADN-ului uman

Structura corpului de lumină, Merkaba, așa cum Dumnezeu l-a creat, este un canal desăvârșit, perfect, ca aceasta lucrare să se împlinească. Dacă geometria sa nu este însă înțeleasă, ea va rămâne doar în stadiul de germene, iar realitatea exterioară pe care o vom crea va rămâne doar o spoială firavă față de măreția visului pe care omul îl poate atinge. Și, atunci nu ar avea niciun rost să fim nemultumiți de realitatea în care trăim. Ea va reflecta întotdeauna gradul de conștiență pe care îl vom aduce în noi, curajul investit în cunoașterea de sine și hotărârea de a acționa pentru susținerea misiunii personale, în momentul în care o vom fi identificat.

Trezirea inimii și reconectarea

Lucrarea de reconectare la inimile noastre este una conștientă, graduală care necesită timp, perseverență și dorința de transformare. O continuăm fiecare dintre noi până când vom realiza că nu ne vom putea sustrage la infinit întregului din care facem parte și în slujba căruia suntem meniți să ne aducem darurile. Sunt niveluri de la care ascensiunea se produce doar la nivel planetar. Este nevoie să înțelegem că întregul nu va putea fi cu adevărat vindecat atâta timp cât pe Pământ vor mai exista suflete cuprinse de frică, conflict și suferință.

E nevoie să devenim conștienți de legăturile subtile și vitale care ne unesc în sfera câmpului cuantic. La acest nivel, vom activa straturi ale inteligenței aflate dincolo de minte. Ele ne vor facilita accesul la adevărata noastra menire și la scopul suprem al vieții în beneficiu colectiv, fără nevoia de a primi ceva în schimb și fără sentimentul meritului personal. Doar așa vom putea transcende frica, mintea, separarea și ne vom putea curața lentilele prin care privim realitatea. Așa ne vom putea afla sensul vieții în muncă, familie, relații și vom cunoaște fațete noi și fascinante ale noțiunii de prosperitate.

Atelier - Trezirea Inimii Iluminate

A trăi în inimă nu este o simplă metaforă

… iar Trezirea Inimii Iluminate este o cale prin care poți cu adevărat acest lucru. În mișcarea marii roți a timpului, zilele se succed nopților, primăverile iernilor, iar vârstele de aur ale omenirii urmează evurilor întunecate.

Respectând aceeași ciclicitate, cunoașterea parcurge perioade de declin și de înflorire. Astăzi omenirea experimentează toate tipurile de crize posibile. Puțini însă, își pot imagina că aceste perioade nu sunt decât rămășițele declinului anterior și semne ale vârstei de aur ce va veni. La fel ca și strălucirea soarelui după întunericul nopții, sistemele de cunoaștere tradiționale renasc, dezvăluindu-ne valențe noi și revelatoare. Ceea ce considerăm a fi pierdut sau uitat revine la viață din propria cenușa, ca pasărea Phoenix.

Articolul precedentAmetistul — cristalul spiritualitatii
Articolul următorUsturoi servit cu magie, traditii si superstitii
Formator și Consilier pentru dezvoltare personală. Adrian Constantinescu împărtășește cunoaștere și îndrumare tuturor celor ce-ți doresc o viață mai conștientă, fertilă și acordată la legile universului, susținând cursuri și seminarii de Respirația conștientă, Cheile Genelor, Original Feeling Touch și HearthMath în toată țara.