Rugăciunea de vineri

0

Rugăciunea zilelor este o colecție de rugăciuni pe care le poți rosti zilnic. Acestea sunt reproduse din Cartea de Rugăciuni pentru toate zilele trebuitoare fiecărui creștin (Mănăstirea Neamț, 1942). Fiecare zi a săptămânii are o rugăciune specială pe care o poți citi dimineața. Poți începe prin rostirea Rugăciunilor începătoare. Să vă fie de mare folos!

* * * * *

Rugăciunea de Vineri

Doamne Iisuse Hristoase Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale, în care pe Cruce ai pătimit și ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele cele multe.

Mă rog însă bunătății Tale celei nespuse: învrednicește-mă cu Darul Tău, Doamne, ca să pot și eu răbda patimi pentru credința, nădejdea și iubirea pe care le am pentru tine, precum Tu cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea.

Întărește-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port crucea Ta cu bucurie și cu mare căință, și să urăsc cugetele mele și voințele mele cele rele.

Păstrează în inima mea întristare de moartea Ta, pe care să o simt, precum au simțit-o iubita Ta Maică, ucenicii Tăi, și femeile purtătoare de mir, care stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simțirile cele sufletești, ca să se miște și să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsuflețite, când s-au mișcat la Răstignirea Ta, și mai vârtos cum Te-a cunoscut tâlharul cel credicios și pocăit, și Ție s-a plecat, de l-ai primit în rai; dă-mi, Doamne, și mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atuncea l-ai dat aceluia, și-mi iartă păcatele pentru Sfintele Tale Patimi, și cu bună întoarcere și căință mă așează împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce-mi ești.

Mă închin Crucii Tale, Hristoase, și pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, Sfântă Cruce a lui Hristos, pe care ridicat și pironit fiind Domnul, a mântuit lumea.

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că Tu ai ținut rodul vieții, Care ne-a mântuit de moartea păcatului.

Bucură-te toiagul cel tare, care ai sfărâmat ușile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschi ușa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări, căte batjocuri și câte ocări ai răbdat pentru păcatele noastre, și încă pentru ca să nne dai și pildă de adevărată răbdare în suferințele și necazurile vieții acesteia.

Și fiindcă acestea ni le trimiți, Dumnezeule, pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm și să ne apropiem de Tine, și așa numai spre folosul nostru  ne pedepsești în acestă viață; de aceea, rogu-mă Ție, Stăpâne, și la necazurile, ispitele și durerile cîte ar veni asupra mea să-mi înmulțești împreună răbdarea, puterea și mulțumire; cunosc că neputincios sunt, de nu mă vei întări; orb, de nu mă vei lumina; legat, de nu mă vei dezlega; fricos, de nu mă vei face îndrăzneț; pierdut de nu mă vei încerca; rob de nu mă vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca Ta putere și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin, și o măresc acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciuni pentru fiecare zi a săptâmânii

Articolul precedentRugăciunile zilelor
Articolul următorRugăciune de sâmbătă