Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

0

Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu – atunci când suntem la anaghie cerem ajutor Bunului Dumnezeu, dar în fiecare zi ar trebui să-i mulțumim pentru ceea ce primim. Adu-ți aminte să rostești această rugăciune cu smerenie și recunoștință! Înainte s-o citești, poți rosti Rugăciunile începătoare … iar la final, înalță o rugăciune de mulțumire Maicii Domnului și Îngerului Păzitor pentru grija ce ne-o poartă.

Rugăciune de mulțumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu

Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toata milosti­vi­rea și îndurarea.

Tu Care ai ne­­măsurată milă, nespusă și neajunsă iubire de oa­meni. Căzând acum către a Ta slavă, cu frică și cu cutremur, aduc Ție mul­țu­mire pentru binefa­cerile de care m-ai învrednicit pe mine, nevrednicul robul Tău.

Te slă­vesc, Te laud și Te cânt ca pe un Domn, Stăpân și Făcător de bine. Și iarași căzând înaintea Ta, Îți mulțu­mesc și cu smerenie mă rog nemăsu­ratei și negrăitei Tale milostiviri ca și de acum înainte să-mi dăruiești faceri de bine, ca să sporesc în dragostea de Tine și de aproapele meu.

Izbăvește-mă de tot răul și necazul. Dăruiește-mi liniște.

Și mă învrednicește că în toate zilele vieții mele totdeauna mulțu­mire să-Ți aduc și să grăiesc și să cânt cele preabune Ta­tălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Articolul precedentAcatistul Domnului nostru Iisus Hristos
Articolul următorRugăciune către Îngerul Păzitor