Rugăciunea de joi

0

Rugăciunea de joi face parte din colecția Rugăciunile zilelor. Fiecare zi a săptămânii are o rugăciune specială pe care o poți citi dimineața după Rugăciunile Incepătoare. Să vă fie de mare folos!

* * * * *

Rugăciunea de joi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă cu ucenicii Tăi, şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut; apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte, şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând:

„Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre”.

Cel ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-mă deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi și ale Sfîntului Nicolae, iartă păcatele noastre, ale tuturora, ale celor vii şi ale celor morți.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele; Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ceasul despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică sau împiedicare, intrînd la slava Ta cerească. Ajută-mi, Doamne, ca să Te slăvesc în veci și să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

Rugăciuni pentru toate zilele săptămânii

Toate aceste rugi sunt reproduse din Cartea de Rugăciuni pentru toate zilele trebuitoare fiecărui creștin (Mănăstirea Neamț, 1942).

 

Articolul precedentRugăciunea de miercuri
Articolul următorFricile pot fi învinse!