Home Trup și suflet Rugăciuni & Acatiste Rugăciunea de duminică

Rugăciunea de duminică

0
Rugăciunea de duminică
Rugăciunea zilei de duminică

Rugăciunea de duminică face parte din colecția Rugăciunile zilelor. Fiecare zi a săptămânii are o rugăciune specială pe care o poți citi dimineața după Rugăciunile Incepătoare. Să vă fie de mare folos!

* * * * *

Rugăciunea de duminică

Ziua Duminicii îmi aduce aminte de Atotputernicia Ta, Stăpâne, cu care ai zidit lumea și ai răscumpărat pe om; Ție deci, iubitorule de oameni Doamne, mă închin Ție și-Ți mulțumesc foarte pentru darurile cele mari, ce ai făcut și le faci tuturor făpturilor Tale.

Inima mi se bucură și se desfătează când stau și cuget, că numai Tu singur ești Dumnezeu, atotsfânt, atotînțelept, atotputernic, necuprins, încât nicio mărire nu-Ți lipsește. Tu ești unul Dumnezeu în trei ipostasuri: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numai pe Tine Te cunosc Dumnezeu adevărat și Te mărturisesc și Te măresc, Ție mă închin și-Ți slujesc pururea cu toată inima și cu toată puterea.

O, Părinte Sfinte, îndură-Te de noi!

O, binecuvântate Fiule al lui Dumnezeu, mântuiește-ne de iad!

Mult îndurate Stăpâne, rogu-Te să uiți păcatele mele cele multe, după mulțimea îndurărilor Tale. Mulțumesc din toată inima pentru bunătațile ce-mi trimiți în toate zilele, mai vârtos însă pentru răbdarea Ta cea mare, că nu m-ai pedepsit după mulțimea păcatelor mele, ci aștepți căița mea, ca un iertător atotbun și îndurat

Doamne Isuse Hristoase, dă-mi Darul, ca să petrec bine și creștinește în această săptămână și să nu păcătuiesc față de Tine ni cu cugetarea, nici cu cuvântul și nici cu fapta, întru mărirea și cinstia Învierii Tale celei de a treia zi și a venirii Duhului Tău celui Sfânt asupra apostolilor.

Îndeosebi mă rog pentru ajutorul Tău, preabunule Stăpâne, ca să mă cunosc pe mine, să mă căiesc de păcatele mele și să mă îndreptez cu mărturisirea; iar, în ceasul morții să mă aflu pregătit, cuminecat și cu inimă curată, și să mă aflu demn de Împărăția Ta cea veșnică. Amin.

Rugăciuni pentru fiecare zi a săptâmânii

Toate aceste rugi sunt reproduse din Cartea de Rugăciuni pentru toate zilele trebuitoare fiecărui creștin (Mănăstirea Neamț, 1942).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here