Rugăciunile Sf. Anton de Padova pentru copii și familie

0

Sfântul Anton de Padova sau Sfântul Anton de Lisabona, (1195 – 1231) este onorat și sărbătorit în fiecare an pe 13 iunie. Călugăr al Ordinului Franciscan, Anton de Padova a fost canonizat la 13 mai 1232, la mai puțin de un an de la deces. În 1946 Papa Pius al XII-lea l-a declarat pe Sfântul Anton de Padova învăţător al Bisericii, cu titlul de «Doctor Evangelicus».

Deși este cunoscut pentru numeroasele minuni săvârșite și pentru vorba sa înțeleaptă adresată creștinilor carora a predicat, de la Sfântul Anton de Padova nu au ramas decât câteva cicluri de predici. Cu toate acestea, astăzi acesta este considerat a fi un adevărat un sfânt universal, care a depăşit graniţele creştinismului, fiindu-i recunoscută sfinţenia şi protecţia pe care o oferă celor care apelează în rugăciune la mijlocirea lui puternică. Un mare cinstitor al Maicii Domnului, Sfântul Anton de Padova a vorbit creștinilor despre slava de care se bucura aceasta în ceruri și cât mijlocește ea pentru noi oamenii, la Fiul său dumnezeiesc, Iisus Cristos.

Aceste rugăciuni pe care vi le împărtășim azi se adresează deopotrivă copiilor și studenților care au nevoie de ajutor, părinților și tuturor acelor femei care-și doresc să devină mame.     

* * * * *

Rugăciune pentru propria familie

Anton de Padova
Sfântul Anton de Padova cu pruncul Iisus Hristos. Pictura de Francisco Goya

Sfinte Antoane, neînfricat apărător al adevărurilor creștine, ca preot tu ai predicat deseori despre demnitatea și sfințenia familiei: ca împărțitor al darurilor cerești ai copleșit-o cu nenumărate binecuvântări: ca mare făcător de minuni, ai apărat-o de puterile spiritului rău.

Cu umilință vin și eu să-ți cer ocrotirea ta pentru familia noastră. Astăzi îți încredințez ție grija față de toți cei dragi. Cruță familia noastră de toate necazurile acestei vieți.

Îndepărtează din familia noastră paharul durerii și al amărăciunii, iar dacă Dumnezeu a hotărât altfel, dobândește-ne răbdarea și resemnarea la voința sa preasfântă. Înlătură-i pe toți aceia care vor să strice casa noastră, mai ales pe cei ce încearcă să semene intrigi între noi. Sfinte Antoane, ajută familia noastră să trăiască după legea lui Hristos: să păzească cu sfințenie poruncile lui Dumnezeu și ale Sfintei Biserici, să se bucure de pace și prosperitate, iar după această viață pământească să ne găsim într-o zi reuniți în cer, spre a ne bucura pentru toată veșnicia de răsplata și fericirea celor aleși. Amin!

Rugăciune pentru a avea copii

Sfinte Antoane, mângâietorul sufletelor mâhnite, privește cu îndurare și vezi cum trăiesc în întristare, pentru că Dumnezeu nu mi-a dat harul de a deveni și eu mamă, sau dacă devin, îmi curmă bucuria, luându-mi copilul de la sân. Copiii sunt legătura de iubire dintre soți: mijlocește, deci pentru mine la Domnul, ca El să ne mângâie cu un copil și să ni-l țină în viață.

Eu făgăduiesc că îl voi crește și educa în frica lui Dumnezeu. Sfinte Antoane, pentru dragostea pe care ai avut-o față de Pruncul Isus, dobândește-mi acest har. Iar, dacă Dumnezeu a hotãrât altfel, ușurează-ne, mie și soțului meu traiul, cu haruri deosebite, ca să fim pururi resemnați în voința lui Dumnezeu și să ne folosim de starea noastră pentru a spori faptele bune în folosul aproapelui. Amin!

Rugăciune pentru îndreptarea unui copil

Sfinte Antoane, ocrotitorul meu plin de râvnă pentru mântuirea sufletelor, fie-ți milă de durerea unui tată (a unei mame) copleșit(ă) de neliniștea în care l-a aruncat (a aruncat-o) nepăsarea religioasă a propiului fiu (a propriei fiice).

Tu, care regăsești lucrurile pierdute, fă ca fiul meu (fiica mea) să regăsească în sfârșit calea creștinească pe care a rătăcit-o. Flacăra credinței pare a fi stinsă în sufletul lui(ei). Pasiunile și indiferența ce-l(o) împresoară i-au întunecat mintea și i-au slăbit voința. Tu de atâtea ori ai înfrânt puterile iadului.

Luminează-i mintea și dezvăluie-i înșelăciunea diavolului, ca să recunoască primejdia în care se află sufletul său, și, asemenea fiului rătăcit, să se reîntoarcă în brațele tatălui său (mamei sale), spre bucuria Tatălui ceresc. Amin!

Rugăciune la un mare necaz

Anton de Padova
Sfântul Anton de Padova. Pictura de Bartolomeo Vivarini.

Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a ajuta mii de oameni în necazurile cele mai mari în care s-au aflat. Tu ai înviat chiar și morții, ai întors de pe căile rătăcite pe cei păcătoși, ai vindecat pe cei bolnavi, ai înapoiat lucrurile pierdute sau furate și orice rău, oricât de mare ar fi fost, s-a îndepărtat prin puterea rugăciunii tale. Dar nu numai atât, tu ai împărțit oamenilor bogățiile harului lui Dumnezeu: prin tine mii de oameni s-au întors la credință, au învățat să fie conștiinciosi în împlinirea datoriilor, au ajuns la bunăstare și o viață fericită.

Și eu alerg la tine în necazul în care mă aflu. Nu am de unde să primesc ajutor decât de la Dumnezeu, dar sunt nevrednic să apar în fața lui din cauza păcatelor mele. Privește la sufletul meu împovărat și fie-ți milă de mine.

Te rog Sfinte Antoane, pentru dragostea ta față de cei sărmani și pentru grija ta pentru binele lor trupesc și sufletesc, roagă-l pe bunul Dumnezeu să mă ajute și pe mine. Amin!

Rugăciune de mulțumire către Sfântul Anton de Padova

Sfinte Antoane, tu ai avut o inimă simțitoare față de suferințele oamenilor și i-ai ajutat totdeauna. Și eu am simțit ajutorul tău în viața mea. Primește recunoștința mea și darul pe care îl prezint la altarul tău. Vreau și eu să contribui, cu slabele mele puteri, la răspândirea împărăției lui Dumnezeu și la ajutorarea săracilor. Ajută-mă în continuare, că viața mea sã fie demnă de un adevărat creștin și niciodată să nu uit de binefacerea pe care am primit-o prin tine. Amin!

Articolul precedentFratele meu!
Articolul următorLa Que Sabe